Редколегія

Паризький І. В. – головний редактор, доктор економічних наук кандидат юридичнихнаук, проректор ВНЗ «Національна академія управління»

Гіда Є. О. – заступник головного редактора, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права ВНЗ «Національна академія управління»

Баранівський В. Ф. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціально – гуманітарних дисциплін та іноземних мов ВНЗ «Національна академія управління»

Білоус О. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»

Галунько В. В. – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Дніпров О. С. – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Денисюк С. Ф. – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Карпенко М. І. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»

Козін С. М. - доктор юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права 
Національного університету біоресурсів і природокористування  України

Куркова К. М. - доктор юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу науково-практичних експертиз та законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного прав

Матвєєв С. В. – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету, «Національна академія управління»

Нікітін Ю. В. – доктор юридичних наук, професор

Різак М. В. – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Шнипко О. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»

Іноземні члени редколегії

І. Кавка – PhD, професор, кафедра європейського права Ягеллонського університету (Польща)

Р. Ціхуж – доктор юридичних наук, LL.M (Польща)

Відповідальний секретар

Шкарупа К. В. – доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права