СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ДОСТУПОМ ДО КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

  • Т. С. Кримський
Ключові слова: способи вчинення, криміналістична характеристика, комп’ютерні мережі, мережі електрозв’язку, спеціальні технічні засоби, несанкціонований доступ.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що з розвитком комп’ютерних технологій стрімко розвиваються нові форми та методи вчинення злочинів, пов’язаних з несанкціонованим доступом до комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, без дослідження яких неможливо ефективно протидіяти злочинам у цій сфері. Для ефективного виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з несанкціонованим доступом до комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку слідчим та оперативним працівникам необхідно знати та правильно розуміти криміналістичну характеристику вказаних злочинів, в тому числі способи їх вчинення. Виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з несанкціонованим доступом до комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, наразі набуває все більшого значення, оскільки стрімко зростає кількість злочинів, які вчиняються з використанням комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку. Сьогодні практично неможливо уявити суспільство без нових інформаційних технологій, в основі яких лежить широке використання комп'ютерної техніки та новітніх засобів комунікацій. Для ефективного виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з несанкціонованим доступом до комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку слідчим та оперативним працівникам необхідно знати та правильно розуміти криміналістичну характеристику вказаних злочинів, в тому числі способи їх вчинення. У статті розкрито способи вчинення злочинів, пов’язаних з несанкціонованим доступом до комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, проведено їх класифікацію. Зроблено висновок, що загальні тенденції, злочинні способи в різні відрізки часу є однаковими для різних країн, що базується на єдності технічної бази цих злочинів. Робота, пов’язана з дослідженням і напрацюванням необхідних моделей дій щодо протидії злочинам, пов’язаним з несанкціонованим доступом до комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, є важливою та актуальною не лише для реалій сьогодення, а й для багатьох поколінь у майбутньому. Окрім цього, враховуючи недостатній рівень знань слідчих та оперативних працівників під час виявлення й розслідування злочинів, пов’язаних з несанкціонованим доступом до комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, потрібно вивчати і застосовувати на практиці криміналістичну характеристику вказаних злочинів, в тому числі способи їх вчинення.

Посилання

1. Азаров Д. «Інформаційно-правовий простір. Нові зміни до розділу ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу України – нові проблеми. URL: http//www.crime-research.iatp.org.ua/library/rosdil16.doc.
2. Алексєєв О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та дод. К.: «Центр учбової літератури», 2014. 320 с.
3. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерные преступления и компьютерная безопасность. М.: Юрид. лит., 1991.
4. Близнюк І.Л. Проблеми комп'ютерної злочинності – правовий аспект. Вісник НАВСУ. № 2. 1999.С.131-139.
5. Бутузов В.М. Злочини із застосуванням сучасних інформаційних технологій URL: http//www.catalog.studentochka.ru/11989.html.
6. Кіберзлочинність в Україні URL: https://www.science-community.org/ru/node/16132.
7. Комп'ютерна злочинніть: навчальний посібник; під ред. Біленчука П.Д., К: «Атіка», 2002. 240 с.
8. Компьютерная преступность URL: http//www.newasp.omskreg.ru/bekryash/ch2p5.htm2.5.
9. Мелик Э. Комп'ютерные преступления. URL: http//www.www.melik.narod.ru.
10. Мешков В.М., Григорьев А.Н., Проценко Н.Ю. Компьютерные преступления и защита компьютерной информации: Научно-практическое пособие. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2003. 120с.
11. Салтевський М.В. Основи методики розслідування злочинів, скоєних з використанням ЕОМ: навч. посібник. Харків: Нац. юрид акад. України. 2000. 35 с.
12. Черняк А. М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері міжнародного студентського обміну. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 43. С. 74‒82.
13. Шевченко А.Ф. Суслов С.О. Розкриття та розслідування злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та мереж і мереж електрозв'язку. Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України, К, 2003, №150. С. 60-67.
14. Шелухін М. Л. Поняття та структура оперативно-розшукової характеристики злочинів. Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. 2007. № 2. Ч. 2. С. 32–43.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Кримський , Т. С. (2020). СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ДОСТУПОМ ДО КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ. Юридична наука, (7 (109), 331-338. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.42
Розділ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО