ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ НАРИС РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО ПОЄДНАНЕ ІЗ ЗҐВАЛТУВАННЯМ АБО СЕКСУАЛЬНИМ НАСИЛЬСТВОМ (ВІД УЛОЖЕННЯ ПРО ПОКАРАННЯ КРИМІНАЛЬНІ І ВИПРАВНІ 1845 РОКУ ДО КК УКРАЇНИ 2001 РОКУ)

  • С. В. Корогод
Ключові слова: умисне вбивство, зґвалтуванням, сексуальне насильство, історико-правовий нарис, розвиток законодавства.

Анотація

У статті автором здійснено історико-правовий нарис розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством у період часу від Уложення про покарання кримінальні і виправні 1845 року до КК України 2001 року. Актуальність даного дослідження зумовлюється тим, що воно є логічним продовження циклу статей, які присвячені історико-правовому нарису розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за умисне вбивство поєднане із зґвалтування або сексуальним насильством. У даній науковій статті автором досліджуються кримінальні законодавства, які діяли на територіях українських земель починаючи від 1845 року до наших часів. Які прямо чи/або опосередковано стосувалися кримінально-правового регулювання відповідальності за умисне вбивство пов’язане із зґвалтуванням або сексуальним насильством. Як результат дослідження історико-правового нарису розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством автором було сформовано етапи становлення останнього. Кримінальний кодекс 1903 року вже передбачає низку кваліфікованих умисних вбивств, у тому числі умисних вбивств для сприяння вчиненню іншого тяжкого злочину. У КК 1922 та 1927 років немає умисних вбивств, поєднаних із зґвалтуванням чи сексуальним насильством. Більше того, останні бачать удосконалення положень Кримінального кодексу 1903 року. Дивно, але верхня межа покарання за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах – позбавлення волі на строк до десяти років. За словами автора, це досить м’яке покарання, особливо для суспільства радянського простору. Однак умисне вбивство, вчинене військовослужбовцем, каралося стратою за особливо обтяжуючих обставин. Пізніше, з розвитком українського суспільства під впливом радянської свідомості, виникла нагальна потреба у прийнятті нового кримінального законодавства, яке б відповідало потребам сучасного розвитку держави. Так, 28 грудня 1960 р. був прийнятий КК УРСР, який діяв до 1 вересня 2001 р. У результаті дослідження історико-правового окреслення розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством, автор сформував етапи становлення останнього.

Посилання

1. Панов М.І. Основи методології науки кримінального права. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 2 (9). С. 1-41.
2. Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ. Санктпетербургъ : Типография Втораго Отделения Собственной Его Императорскаго Величества, 1845. 916 с.
3. Василенко М.О. Кримінальна відповідальність за множинність умисних вбивств при обтяжуючих обставинах за «Уложенням про покарання кримінальні та виправні» 1845 року. Юридична наука. 2020. № 4 (106). Том 2. С. 5-13.
4. Уголовное уложеніе. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. С.-Петербурғ : Сенатская типографія, 1903. 144 с.
5. Крижановська О.М. Генезис кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене у співучасті, в українському законодавстві ХХ-ХХІ століть. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 178-182.
6. Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Москва : Издание Военной коллегии верх. трибун. В.Ц.И.К. 1922. 42 с.
7. Кримінальний кодекс УРСР. Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1950. 167 с.
8. Кримінальний кодекс України : Кодекс від 28 груд. 1960 р. веб-сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0006.html
9. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1962. 472 с.
10. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами : Закон України від 06 груд. 2017 р. № 2227-VIII.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Корогод , С. В. (2020). ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ НАРИС РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО ПОЄДНАНЕ ІЗ ЗҐВАЛТУВАННЯМ АБО СЕКСУАЛЬНИМ НАСИЛЬСТВОМ (ВІД УЛОЖЕННЯ ПРО ПОКАРАННЯ КРИМІНАЛЬНІ І ВИПРАВНІ 1845 РОКУ ДО КК УКРАЇНИ 2001 РОКУ). Юридична наука, (7 (109), 321-330. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.41
Розділ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО