ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • І. Ю. Кайло
Ключові слова: трудове законодавство, праця, нормативно-правовий акт, Трудовий кодекс України, суд.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що проблематика сучасного стану правового регулювання нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України актуалізується з огляду на те, що загальна чисельність профільних досліджень на дану тематику є незначною. Точки зору дослідників, щодо природи і змісту правового регулювання нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України загалом не відрізняються, проте дана тематика досить часто взагалі ігнорується науковцями цієї сфери. Але в той самий час, питання сучасного стану правового регулювання нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України актуалізується в світлі статистичних даних про порушення законодавства про працю юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які використовують найману працю. Чинне законодавство, яке урегульовує трудові правовідносини, є застарілим, незбалансованим, таким, що має проблеми, недоліки та містить прогалини і просто не придатне регулювати дану сферу в умовах ринкової економіки. Дослідження проблем, недоліків та прогалин правового регулювання трудових правовідносин в Україні не втрачає своєї актуальності, незважаючи на численні зміни, які вносяться до Кодексу законів про працю України та численні дослідження вітчизняних вчених. Згаданий нормативно-правовий акт залишається не придатним для ефективного регулювання відносин праці в сучасних умовах. Тож у даній статті встановлено, які аспекти становлять проблеми, недоліки та прогалини правового регулювання трудових правовідносин в Україні. На прикладі окремих проблем та прогалин проаналізовано, яким чином вони можуть бути вирішені. Запропоновано зміни до чинного трудового законодавства України, спрямовані на розв’язання проблем правового регулювання трудових правовідносин в нашій державі. Конституція України, а також Кодекс законів про працю України відіграють фундаментальну роль по відношенню до інших нормативно-правових актів, які урегульовують нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України. Значення даних законів обумовлене тим, що саме вони є основою для прийняття іншого законодавства у досліджуваній сфері. Але разом із тим, правова база регламентації нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України включає ще ряд законів і постанов Верховної Ради України та актів Кабінету Міністрів України з питань трудових відносин, зайнятості та загальнообов’язкового соціального страхування, у яких розглядаються також питання діяльності Державної служби України з питань праці, як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства, інших органів, які здійснюють нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України, та інших підзаконних нормативно-правових актів.

Посилання

1. Публічний звіт Голови Державної служби України з питань праці за підсумками 2018 року. URL: http://dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/prezentacija-derzhpraci1222.pdf
2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141
3. Вавженчук С.Я. Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників: монографія. Харків. Диса плюс, 2013. 510 с.
4. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971 р. Додаток до N 50
5. Кодекс цивільного захисту України: Закон України 02.10.2012 № 5403-VI. Відомості Верховної Ради. 2013. № 34-35. ст. 458.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Кайло , І. Ю. (2020). ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Юридична наука, (7 (109), 263-271. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.34
Розділ
ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ