ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  • В. А. Мітякін
Ключові слова: взаємодія, слідчий, оперативні підрозділи, незаконний збут, наркотичні засоби, психотропні речовини, аналоги, прекурсори, Інтернет.

Анотація

Метою статті є дослідження проблем та перспектив взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за допомогою мережі Інтернет. В статті наголошено, що слідчий і працівник оперативно-розшукових підрозділів виконують кожний свої функції, а успіх їхньої діяльності у протидії незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за допомогою мережі Інтернет залежить від її узгодженості. Зазначено, що спільна робота слідчого та оперативно-розшукових працівників під час розслідування незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за допомогою мережі Інтернет має ретельно узгоджуватися з планом розслідування й ґрунтуватися на результатах спільної оцінки слідчих та оперативно-розшукових ситуацій. Підкреслено, що взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за допомогою мережі Інтернет при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень являє собою досить складну і комплексну форму, яка передбачає реалізацію цілої низки послідовних і взаємопов’язаних оперативно–розшукових та процесуальних заходів і дій, спрямованих на максимальне досягнення завдань кримінального процесу. Зроблено висновок, що працівники слідчий і оперативно-розшукових підрозділів виконують кожний свої функції, а успіх їхньої діяльності у протидії незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за допомогою мережі Інтернет залежить від її узгодженості. Спільна робота слідчого та оперативно-розшукових працівників під час розслідування незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за допомогою мережі Інтернет має ретельно узгоджуватися з планом розслідування й ґрунтуватися на результатах спільної оцінки слідчих та оперативно-розшукових ситуацій. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за допомогою мережі Інтернет при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень являє собою досить складну і комплексну форму, яка передбачає реалізацію цілої низки послідовних і взаємопов’язаних оперативно–розшукових та процесуальних заходів і дій, спрямованих на максимальне досягнення завдань кримінального процесу.

Посилання

1. Абламський С. Є., Юхно О. О., Лук’яненко Ю. В. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора О.О. Юхна. Харків. 2017. 152 с.
2. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні затверджена наказом МВС України від 07.07.2017 № 575 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text.
3. Новий тлумачний словник української мови: у 3-х т. – Т. 1 / укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Атіка, 2001. – 926 с.
4. Топчій В.В. Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп. Юридичний вісник. Серія «Повітряне і космічне право». 2014. № 4. С. 138–143.
5. Яковлєв О. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час проведення слідчих (розшукових) дій. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 1. С. 217–224.
6. Алексейчук О. М. Організація взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ при розкритті та розслідуванні умисних вбивств. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наук. праць. Донецьк. 2011. 251 с.
7. Грибовський О.В. Взаємодія оперативних і слідчих підрозділів під час виявлення, припинення та розслідування неправомірної вигоди. Науковий вісник національної академії внутрішніх справ, № 1, 2015. С. 246-254.
8. Нечваль А. Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами під час проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи. Підприємство, господарство, право. Київ. № 11. 2019. С. 333-339.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Мітякін , В. А. (2020). ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Юридична наука, (7 (109), 219-225. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.28
Розділ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ