ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

  • Т. А. Шумейко
Ключові слова: адміністративний примус, адміністративні процедури, державна політика у сфері обігу зброї, дисциплінарні процедури, дозвільні процедури, контрольно-наглядові процедури, обіг зброї, правове регулювання.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що адміністративні процедури у сфері обігу зброї в Україні постають в якості структурованих, визначених адміністративно-процедурними нормами порядків вчинення правозастосовних дій (бездіяльності) або ж прийняття рішень у сфері обігу зброї в державі суб’єктами публічної адміністрації (в межах їх предметної компетенції), котрі є суб’єктами реалізації державної політики у вказаній сфері. У сутнісному контексті зазначені адміністративні процедури є правовими процедурами, котрі здійснюються у сфері обігу зброї та: 1) характеризуються нормативною (врегульовані процедурно-правовими нормами адміністративного законодавства, що становлять порядки здійснення таких процедур), публічною (здійснюються у публічно-правовій сфері) та індивідуальною (рішення та дії в межах й за результатами процедури стосуються конкретного суб’єкта права) природою; 2) послідовно (в межах нормативно визначених стадій) об’єктивуються в управлінських правовідносинах (це визначає особливий суб’єктний склад таких процедур – суб’єкти владних повноважень, предметна компетенція яких дозволяє їм розглядати та вирішувати справи у сфері обігу зброї; учасник адміністративного провадження у сфері обігу зброї). Стаття присвячена формуванню актуального наукового розуміння переліку видів адміністративних процедур у сфері обігу зброї в Україні. Автор доходе висновку, що за ознакою суб’єкта ініціювання адміністративної процедури у сфері обігу зброї в Україні досліджувані процедури можуть бути поділені на ті, що ініціює: приватна особа (за її заявою чи скаргою); повноважний суб’єкт публічного адміністрування (процедури контрольно-наглядового характеру; процедури, похідні від контрольно-наглядових процедур). Зважаючи на критерій використання методів реалізації адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні досліджувані адміністративні процедури можуть бути поділені на: дозвільні (погоджувальні); контрольно-наглядові; процедури розгляду скарг; процедури адміністративного примусу. Приймаючи до уваги критерій безпосередності впливу на сферу обігу зброї в Україні, автор поділяє адміністративні процедури у вказаній сфері на: внутрішньоспрямовані адміністративні процедури (зокрема, процедури внутрішнього контролю, дисциплінарні процедури); зовнішньоспрямовані адміністративні процедури (наприклад, дозвільні; контрольно-наглядові; адміністративного примусу). У висновках до статті окреслюються основні шляхи вдосконалення чинного законодавства України, що регулює порядки здійснення адміністративних процедур у сфері обігу зброї в державі.

Посилання

1. Мащук В. Ю. Види адміністративних процедур: критерії класифікації. Адміністративне право і процес. 2014. № 1 (7). С. 60-67.
2. Гончарук С. Т. Основи адміністративного права України : навчальний посібник. Київ : Аванпост-Прим, 2004. 200 с.
3. Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14. Москва, 2002. 20 с.
4. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2008. 624 с.
5. Бойко І. В., Зима О. Т., Соловйова О. М. Адміністративна процедура : конспект лекцій / за заг. ред. І. В. Бойко. Харків : Право, 2017. 132 с.
6. Адміністративне право України: основні поняття : навчальний посібник / за заг. ред. І. П. Голосніченка. Київ : ГАН, 2005. 232 с.
7. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 528 c.
8. Середа А. В. Атестація наукових кадрів як адміністративна процедура. Наука і правоохорона. 2013. № 3 (21). С. 96-99.
9. Силайчев М. В. Правовая теория и практика административной процедуры: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.14. Москва, 2009. 218 с.
10. Тимощук В. П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний дослід і пропозиції для України. Київ : Факт, 2003. 496 c.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Шумейко , Т. А. (2020). ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ. Юридична наука, (7 (109), 170-177. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.22
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають