НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

  • Н. М. Притолюк
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, громадськість, захисний припис, насильство, поліція, попередження, правові заходи, профілактичний облік, публічна адміністрація, сім’я, спеціальні заходи.

Анотація

Мета статті полягає в тому, щоб на основі комплексного формуючого аналізу норм чинного національного та міжнародного законодавства, позицій науковців, навчальної та довідкової літератури, а також статистичних даних, визначити правове становище Національної поліції як суб’єкта запобігання та протидії насильству в сім’ї. У статті розкрито правове становище Національної поліції як суб'єкта запобігання та протидії домашньому насильству, що виконує превентивну, правоохоронну та правозахисну функцію. Визначено, що Національна поліція як публічний орган влади реалізує спеціальні заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, застосовуючи в разі потреби заходи адміністративного примусу щодо кривдників. Зазначено, що важливим аспектом покращення діяльності органів Національної поліції є встановлення довіри з постраждалими сім'ями, які через страх осуду з боку суспільства бояться звертатися щодо фактів вчинення домашнього насильства. Національна поліція не є спеціально-уповноваженим суб'єктом системи запобігання та протидії домашньому насильству, однак за своїм адміністративно-правовим становищем належить до цієї системи, виконуючи превентивну, правоохоронну та правозахисну функцію щодо насильства в сім'ї. Національна поліція як публічний орган влади реалізує спеціальні заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, застосовуючи в разі потреби заходи адміністративного примусу щодо кривдників. На органи Національної поліції безпосередньо покладено обов'язок виявлення фактів домашнього насильства, з подальшим реагуванням на них. Важливим аспектом покращення діяльності органів Національної поліції є встановлення довіри з постраждалими сім'ями, які через страх осуду з боку суспільства бояться звертатися щодо фактів вчинення домашнього насильства. Органи Національної поліції також проводять профілактичну діяльність, спільно з громадськістю, щодо надання суспільству відповідної інформації про запобігання та протидію домашньому насильству.

Посилання

1. Мінченко С.І., Дмитращук О.С. Протидія злочинності: кримінально-правове, кримінологічне та криміналістичне забезпечення. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 106-111.
2. Власенко Д. В. Національна поліція України: адміністративно-правові аспекти формування і розвитку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2019. 255 с.
3. Про Національну поліцію: Закону України від 02.07.2015 № 580-VIII.
4. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII.
5. Танько А. В. Адміністративно-правовий статус органів Національної поліції України як суб'єкта реалізації державної політики у сфері забезпечення прав і свобод людини. Право і Безпека. 2020. № 1. С. 32-38.
6. Фелик В. І. Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 3. С. 181-189.
7. Біленко П. Уповноважені органи Національної поліції України як суб'єкти запобігання та протидії домашньому насильству. Підприємництво, господарство і право, 2019. № 10. С. 157-161.
8. Довгунь К.В. Адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2021. 202 с.
9. Горбова Г. О. Адміністративно-правове регулювання протидії насильству в сім’ї: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. авіац. ун-т. Київ, 2016. 239 с.
10. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції: Наказ МВС України від 28.07.2017 № 650.
11. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 10.10.2004 № 1177.
12. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376.
13. Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України: Наказ МВС України від 03.07.2017 № 560.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Притолюк , Н. М. (2020). НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї. Юридична наука, (7 (109), 137-1443. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.18
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО