ISSN 2222-5374

Періодичність - 12 разів на рік 

Журнал заснований в 28.02.2011 р.

Засновник - Вищий навчальний заклад «Національна академія управління», Науково-дослідний інститут публічного права

Мета і сфера діяльності журналу:  висвітлення результатів наукових досліджень у правовій сфері.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ - Серія КВ № 20692-10492 ПР від 28.04.2014 р.  

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Проіндексований та цитується у таких міжнародних наукометричних каталогах та базах даних:

Тематичні розділи журналу:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Конституційне правo; муніципальне право
 • Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право
 • Трудове право; право соціального забезпечення
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо-ресурсне право
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • Міжнародне право
 • Філософія права

Головний редактор: Паризький Ігор Володимирович
доктор економічних наук, кандидат юридичних наук, проректор ВНЗ «Національна академія управління»

Тип видання: науковий журнал.

Статус видання: вітчизняне.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів.